Náměšťský Bloudil 2018

Náměšťský bloudil je cyklistický orientační závod dvojic. Systém závodu spočívá ve vyhledávání kontrolních stanovišť za pomocí mapy a schopnosti závodníků orientovat se v členitém terénu. Jednotlivé kontrolní stanoviště mají dále předem stanovenou bodovou hodnotu. Úkolem závodních dvojic je v časovém limitu nasbírat (návštěvou kontrolních stanovišť) co nejvíce bodů a vrátit se zpět na místo START/CÍL. Trať, pořadí návštěv a množství navštívených kontrolních stanovišť si závodní dvojice volí samy dle vlastní strategie. V celkovém hodnocení nevyhrává tým, který najede nejvíce kilometrů, ale o příčky nejvyšší se poperou pouze ti, kteří s rozvahou a dokonalou strategií dokážou za stanovený čas posbírat nejvíce bodů projetím kontrolních stanovišť.

30. 6. 2018 v Náměšti nad Oslavou

Aktuality k události

2.7. 2018 Letošní ročník máme za sebou, připomenout si ho můžete na fotografiích v galerii.

30.6. 2018 Závod je u konce, výsledky letošního klání naleznete v záložce výsledky. Děkujeme všem zúčastněným závodníkům a těšíme se zase za rok.

30.6. 2018 Závod je odstartován, první závodníci vyrazili hledat první kontroly.

28.6. 2018 Zázemí závodu, start i cíl budou v prostorách před Sokolovnou. Pokud k nám přijedete autem můžete auto zaparkovat v ulicích Lipová, Sadová nebo na parkovišti u obchodu Penny.

27.6. 2018 Možnost levnějšího startovného dnes o půlnoci končí, elektronickou registraci můžete využívat i nadále. Platbu 400,- Kč za startovné uhradíte při aktivaci registrace u prezence.

18.6. 2018 Plakátek na letošní ročník Bloudila už můžete potkávat na reklamních plochách. Pokud ne, můžete si jej stáhnout tady a šířit dále do světa.

17.6. 2018 Závod se nám pomalu blíží a my jsme rádi, že se hromadí i elektronické registrace. Těší nás, že využíváte tuto formu předregistrace, která šetří náš čas a vaši peněženku.

16.5. 2018 Spuštěn nový registrační formulář pro letošní závod.

Jak a kde se do závodu přihlásit

 • Registrace do závodu a také START a CÍL závodu bude probíhat v místní Sokolovně v Náměšti nad Oslavou (na konci ulice Sadová)
 • Startovné činí:

300,- Kč pro závodní dvojici – při registraci a uhrazení startovného do 27.6.2018

400,- Kč pro závodní dvojici – při registraci a uhrazení startovného v den závodu

 • Do závodu se mohou přihlásit pouze starší 15-ti let. Závodníci mladší 18 let musí mít na přihlášce podpis rodičů či zákonného zástupce!!!
 • Registrovat do závodu se můžete již na těchto stránkách vpravo
 • Prezentace závodníků bude probíhat v den závodu, tj. 30.6.2018 v čase od 08:00 – 09:15 hod na již zmíněném místě.
 • Závodní dvojice budou zařazovány do kategorií:
  • dvojice muži
  • dvojice ženy
  • smíšené dvojice

 

Příprava a START závodu

 • Při prezentaci dostane každá závodní dvojice startovní číslo a závodní bloček, do kterého na každém kontrolním bodu, který navštíví (do příslušné kolonky s názvem bodu) vtiskne potvrzení (razítkem, kleštěmi) o získání KS.
 • PŘI PREZENTACI bude dále každé dvojici URČEN STARTOVACÍ ČAS.
 • V ČASE STARTU každá závodní dvojice v místě startu OBDRŽÍ MAPU OBLASTI SE ZAZNAČENÝMI KONTROLNÍMI STANOVIŠTI S UVEDENÍM JEJICH BODOVÉ HODNOTY.
 • START PRVNÍ DVOJICE bude počínat časem 09:30 hod – starty dalších dvojic bude probíhat v cca půl až minutovém časovém intervalu podle celkového počtu závodních dvojic
 • OD OKAMŽIKU OBDRŽENÍ MAPY běží závodní dvojici určený časový limit pro celé závodní klání, včetně potřebného studia mapy, tvoření strategie a volení optimální tratě pro nasbírání největšího množství bodů.

 

V závodu

 • Další osud závodníků určují už jen a pouze pravidla závodu a chuť zdravého soutěžení.
 • Konečné vyhlášení výsledků a ovace pro vítěze proběhne cca ve 14:00 – 15:00 hodin – bude upřesněno v cíli.

 

Něco navíc

 • V cíli bude pro závodníky připraveno občerstvení (není v ceně startovného) k načerpání ztracených sil. Připraveny budou pěnivé nealko nebo lehkoalko nápoje, tradiční domácí grilované klobásky pro bezmasé strávníky těstovinový salát.
 • Pro osvěžení závodníků a dodání potřebných cukrů před startem a v cíli bude k dispozici ionťák či voda, v případě chladného a deštivého počasí taktéž čaj na zahřátí.
 • V případě jakýchkoli technických, organizačních, či zdravotních potíží se můžete obrátit na:
  • HELPLINE: +420 725 45 70 70

Ukázka mapy

Pravidla závodu

 • Závodní dvojice musí v časovém limitu 3 hodin (180 min):

–  NASBÍRAT CO NEJVÍCE BODŮ, které získávají projetím a potvrzením návštěvy

Kontrolních Stanovišť (KS)

–  VRÁTIT SE ZPĚT DO BODU START/CÍL

 

 • Za dosažení KS získává dvojice určený počet bodů (KS je v terénu zřetelně označen barevným fáborkem)
 • Bodové hodnocení jednotlivých KS se liší např. v závislosti na vzdálenosti KS od startu, terénní náročnosti přístupu či orientační složitosti dosažení KS.
 • Dosažení KS si závodní dvojice na stanovišti potvrdí kleštěmi – do závodního bločku (do příslušného políčka s označením daného KS) !!! V případě, že dojde v průběhu závodu ke zničení či odcizení značkovače, budou pro potvrzení dosažení KS sloužit papírové lístky, které najdete v místě KS!!!
 • Závodní dvojice si volí trať, pořadí návštěv a množství navštívených kontrolních stanovišť sami dle vlastní strategie.

 

 • Překročení časového limitu bude v konečném hodnocení dvojice penalizováno (za každou minutu nad časový limit bude penalizováno stržením 5 bodů z konečného součtu získaných bodů)
 • V konečném hodnocení a určení umístění je rozhodující celkový počet nasbíraných bodů – v případě shodnosti bodů dvou či více dvojic je pro určení celkového umístění rozhodující čas strávený na trati.

 

 • Celý závod absolvuje dvojice společně, takže je důležitá spolupráce a vzájemná sehranost.

 

 • Závodníci projíždí trať tak, aby měli vždy svého partnera „na doslech“. Na kontrolní stanoviště dojíždí dvojice pohromadě. Na dodržování tohoto pravidla budou dohlížet traťový komisaři.

 

 • Oba závodníci ve dvojici dojíždějí do cíle společně za sebou či vedle sebe s minimálním odstupem.

 

 • Není dovoleno používat jakékoliv navigační pomůcky (kromě povolených kompasů a buzol), které mohou zjednodušovat orientaci a postup dvojice v terénu. Stejně tak není dovoleno využívat při postupu terénem jakoukoliv cizí pomoc.

 

 • Zákaz ježdění na kole mimo cesty. V případě postupu dvojice mimo cesty musí závodník kolo nést. Závodníci dbají na dodržování pravidla slušného pobytu v přírodě nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům.

 

 • Na kontrolních stanovištích a na trati budou traťový komisaři, kteří mají právo diskvalifikovat závodníky, kteří nepojedou v souladu s pravidly (jízda v terénu mimo cesty a nedodržování pravidla o společném postupu závodníků ve dvojici „na doslech“, atd…).

 

 • Výběr vlastní trati musí závodníci přizpůsobit tak, aby ve svém konání neohrožovali majetek a zdraví svých spoluobčanů.

 

 • Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy a tudíž nové skutečnosti v terénu, které nemusí být v mapě zaznamenané. Berte v potaz, že mapa v členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá. Zejména lesním cestám a průsekům (přerušovaná linka v mapě) nelze vždy stoprocentně věřit.

 

 • Dodržujte pravidla silničního provozu, pozor při jízdě po hlavních silnicích. Není v silách pořadatelů korigovat provoz na silnicích.

 

 • ÚČASTNÍCI ZÁVODÍ DOBROVOLNĚ A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. POŘADATELÉ NEJSOU ZODPOVĚDNI ZA ŠKODY A JAKÉKOLIV ÚJMY NA ZDRAVÍ ZPŮSOBENÉ ZÁVODNÍKŮM ANI ZPŮSOBENÉ ZÁVODNÍKY.

Fotografie naleznete v sekci Foto & Video nebo přímo na fotkách google.

Výsledky letošního ročníku

Bloudil 2018

Výsledky minulých ročníků

Bloudil 2017

Bloudil 2016

Bloudil 2015

Kancelář

Sokolovna Náměšť nad Oslavou

 

Ředitel

Klíma Pavel, tel. +420 725 45 70 70

klimapavel.fender@seznam.cz

Děkujeme partnerům