Náměšťský cyklomaraton 10.10.2020

MTB závod pro širokou veřejnost zařazený do Galaxy série 2020. Závod se jede o pohár města Náměště nad Oslavou.

10.10.2020 v Náměšti nad Oslavou

Aktuality k události

20. 5. 2020 Nový termín letošního Náměšťského cyklomaratonu je 10. 10. 2020.

1. 4. 2020 Dnes je jasné, že se Náměšťský cyklomaraton v plánovaném termínu neuskuteční. Zatím jsme rozhodnuti termín posunout na září a závod jako takový nerušit.

24. 3. 2020 Aktuálně vyhodnocujeme situaci v souvislosti s výskytem nemoci COVID-19. Datum spuštění registrací jsme zatím odložili na 1. 4. 2020. Pokud by situace v ČR neumožňovala závod uspořádat budeme uvažovat o jeho přesunu. Další informace prosím očekávejte 1. 4. 2020, snad bez Aprílu 😉

5. 2. 2020 Výsledky loňského ročníku Náměšťského cyklomaratonu

Celkové výsledky

Výsledky podle kategorií

Výsledky dětského závodu

3. 2. 2020 Fotografie z loňského ročníku naleznete v naší fotogalerii.

Časový plán akce

Pátek:
 • 19.00 – 21.00 prezence v Sokolovně
Sobota:
 • 07.30 – 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně
 • 07.30 – 11.00 prezence v Sokolovně
 • 10.00 – start dětského závodu
 • 11.00 – vyhlášení vítězů v kategorii do 9 let
 • 11.30 – start trasa A (dlouhá)
 • 12.00 – start trasa B (krátká)
 • 12:50 – 13:00 – předpokládaný návrat prvních závodníků
 • 15:30 – slavnostní vyhlášení vítězů (včetně kat. 10 – 13 let)

 

Časový limit

Cílová brána bude zaznamenávat časy minimálně do 16:00. Na trasu A je časový limit 4 hodiny

 

Občerstvení

Trasa A: 2 občerstvovací stanice.

Trasa B: 1 občerstvovací stanice.

Partnerem občerstvovacích stanic je Penco. Dále bude k dispozici voda, iontový nápoj, tyčinky, ovoce a další. V cíli obou tras bude občerstvení na stravenky.

Startovné

Startovné 450,- Kč už je možné zaplatit pouze v místě závodu při prezenci.

Doprovodný program

 • Malování na obličej

Prezence

Pátek:
19.00 – 21.00 prezence v Sokolovně – Náměšť nad Oslavou

Sobota:
07.30 – 09.30 prezence dětského závodu v Sokolovně – Náměšť nad Oslavou
07.30 – 11.00 prezence v Sokolovně

Pravidla závodu

Všichni účastníci závodů jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v ČR (k nalezení v ročence MTB a na Svazu cyklistiky).
Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že

 • bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla stanovená vyhláškou č.30/2001 Sb.
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochranou přilbou
 • v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
 • není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění, nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • souhlasí s tím aby pořadatel závodu a seriálu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám, nebudou použita k jinému než výše uvedenému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu pojistnou smlouvu a před závodem se podrobit smyslu § 11 zákona č.101/2000 Sb.

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů (pouze krátká trať), závodníků do osmnácti let pouze s podpisem rodičů (pouze krátká trať), nebo zákonného zástupce! Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků. Závod se jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí.

Finální výsledkové listiny jednotlivých závodů budou vyvěšeny v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat pouze v den závodu u ředitele závodu po zaplacení poplatku ve výši 100,- Kč. O podaném protestu, pokud tomuto nevyhoví kladně sám ředitel závodu, rozhoduje do 7 dnů Sdružení bajkových maratonců. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. V případě uznání protestu se poplatek vrací. Podpisem výsledkové listiny hlavním rozhodčím jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější reklamace u pořadatele závodu nebo u pořadatele seriálu nebudou uznány.

Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezence. Pořadatelé jednotlivých závodů neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

TRASA A dlouhá – dva okruhy

50 km  – start v 11:30 hod

 • muži A1 do 39 let
 • muži B1 40-49 let
 • muži C1 50 a více let
 • ženy D1 do 39 let
 • ženy E1 40 a více let

 

TRASA B krátká – jeden okruh

25 km – start 12:00 hod

 • M3 mládež-junioři 14 – 18 let
 • Z3 mládež-juniorky 14 – 18 let
 • A2 muži 19 – 39 let
 • B2 muži 40 – 49 let
 • C2 muži 50 – 59 let
 • D2 muži 60 a více let
 • E2 ženy 19 – 39 let
 • F2 ženy 40 a více let

 

Výškový profil okruhu

V jednom okruhu trasy závodu zdoláte převýšení 550 metrů.

 

Mapa jednoho okruhu

 

Klikací mapa

 

Datový profil okruhu

GPX file

Start závodu

Start první kategorie dětského závodu bude od 10:00 a jednotlivé další kategorie budou následovat po dojezdu předchozí. Řazení na startu bude podle pořadí, kdy se závodníci přihlásili.

Kategorie dětského závodu

 • odrážedla
 • Z5 děvčata do 5 let
 • Z6-7 žákyně 6-7 let
 • Z8-9 žákyně 8-9 let
 • M5 kluci do 5 let
 • M6-7 žáci 6-7 let
 • M8-9 žáci 8-9 let
 • M1 mladší žáci 10-11 let
 • Z1 mladší žákyně 10-11 let
 • M2 starší žáci 12-13 let
 • Z2 starší žákyně 12-13 let

Prezence

Prezence závodníků na závod bude probíhat současně s prezencí na klasický závod.
Startovné na dětský závod je 50,- Kč. Odrážedla zdarma!
Starty jednotlivých kategorií jsou plánovány hned po dojetí předchozí kategorie!

Kategorie 8 až 13 let

Trasa povede po Masarykově náměstí a v přilehlém okolí.
Kategorie 10 až 13 let jsou započítány do Galaxy série.

 • Kategorie 8-9 let děvčata pojedou jeden dlouhý okruh.
 • Kategorie 8-9 let chlapci pojedou dva dlouhé okruhy.
 • Kategorie 10-11 let děvčata pojedou dva dlouhé okruhy.
 • Kategorie 10-11 let chlapci pojedou tři dlouhé okruhy.
 • Kategorie 12-13 let děvčata pojedou tři dlouhé okruhy.
 • Kategorie 12-13 let chlapci pojedou čtyři dlouhé okruhy.

Kategorie do 7 let

Pro kategorie do 7 let a pro odrážedla jsme připravili okruh kolem Masarykova náměstí.

 • Kategorie do 5 let a odrážedla pojede jeden krátký okruh.
 • Kategorie 6-7 let pojedou tři krátké okruhy.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení kategorií do 9 let proběhne ihned po dětském závodě. Vyhlášení kategorií 10 až 13 let proběhne současně s vyhlašováním vítězů na dlouhé a krátké trati klasického závodu.

Poznámka

Účast závodníků do patnácti let pouze v doprovodu rodičů. Věková kategorie je dána rokem narození. Jednotlivé kategorie budou vyhlášeny pouze při účasti pěti a více závodníků.

Fotografie z předchozího ročníku naleznete v naší fotogalerii.

Kancelář

Sokolovna Náměšť nad Oslavou

 

Ředitel

Erik Hubcej, Husova 431, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 774 938 758

info@sokolisti.org

Výsledky

Generální partner

Hlavní partner

Ostatní partneři


 

 

Partneři série