Náměšťský Bloudil 2019

Náměšťský bloudil je cyklistický orientační závod dvojic. Systém závodu spočívá ve vyhledávání kontrolních stanovišť za pomocí mapy a schopnosti závodníků orientovat se v členitém terénu.

29. 6. 2019 v Náměšti nad Oslavou

Aktuality k události

29. 6. 2019 Výsledky letošního ročníku.

27. 6. 2019 Na přiložené mapce vidíte umístění Sokolovny, zázemí závodu. Pokud přijedete automobilem, jsou v mapce zvýrazněna nejbližší parkoviště. Přímo u Sokolovny bude parkování omezeno.

26. 6. 2019 Poslední možnost registrace za nižší startovné. Čas máte do dnešní půlnoci!

30. 4. 2019 Spuštění registrace na závod

29. 4. 2019 Zveřejnění propozic závodu pro rok 2019

O závodu

Náměšťský bloudil je cyklistický orientační závod dvojic. Systém závodu spočívá ve vyhledávání kontrolních stanovišť za pomocí mapy a schopnosti závodníků orientovat se v členitém terénu.
Jednotlivé kontrolní stanoviště mají dále předem stanovenou bodovou hodnotu. Úkolem závodních dvojic je v časovém limitu nasbírat (návštěvou kontrolních stanovišť) co nejvíce bodů a vrátit se zpět na místo START/CÍL. Trať, pořadí návštěv a množství navštívených kontrolních stanovišť si závodní dvojice volí samy dle vlastní strategie. V celkovém hodnocení nevyhrává tým, který najede nejvíce kilometrů, ale o příčky nejvyšší se poperou pouze ti, kteří s rozvahou a dokonalou strategií dokážou za stanovený čas posbírat nejvíce bodů projetím kontrolních stanovišť.

 

Jak a kde se do závodu přihlásit

 • Registrace do závodu a také START a CÍL závodu bude probíhat v místní Sokolovně v Náměšti nad Oslavou (na konci ulice Sadová)
 • Startovné činí:

300,- Kč pro závodní dvojici – při registraci a uhrazení startovného do 26.6.2019

400,- Kč pro závodní dvojici – při registraci a uhrazení startovného v den závodu

 • Závod je doporučen pro závodníky starší 15 let. Závodníci mladší 15 let mohou absolvovat závod pouze ve dvojici s jedním z rodičů nebo se zákonným zástupcem. Závodníci mladší 18 let musí mít na přihlášce podpis rodičů či zákonného zástupce!!!
 • Registrovat do závodu se můžete již na těchto stránkách vpravo
 • Prezentace závodníků bude probíhat v den závodu, tj. 29.6.2019 v čase od 08:00 – 09:15 hod na již zmíněném místě.
 • Závodní dvojice budou zařazovány do kategorií:
  • dvojice muži
  • dvojice ženy
  • smíšené dvojice

 

Příprava a START závodu

 • Při prezentaci dostane každá závodní dvojice startovní číslo a závodní bloček, do kterého na každém kontrolním bodu, který navštíví (do příslušné kolonky s názvem bodu) vtiskne potvrzení (razítkem, kleštěmi) o získání KS.
 • PŘI PREZENTACI bude dále každé dvojici URČEN STARTOVACÍ ČAS.
 • V ČASE STARTU každá závodní dvojice v místě startu OBDRŽÍ MAPU OBLASTI SE ZAZNAČENÝMI KONTROLNÍMI STANOVIŠTI S UVEDENÍM JEJICH BODOVÉ HODNOTY.
 • START PRVNÍ DVOJICE bude počínat časem 09:30 hod – starty dalších dvojic bude probíhat v cca půl až minutovém časovém intervalu podle celkového počtu závodních dvojic
 • OD OKAMŽIKU OBDRŽENÍ MAPY běží závodní dvojici určený časový limit pro celé závodní klání, včetně potřebného studia mapy, tvoření strategie a volení optimální tratě pro nasbírání největšího množství bodů.

 

V závodu

 • Další osud závodníků určují už jen a pouze pravidla závodu a chuť zdravého soutěžení.
 • Konečné vyhlášení výsledků a ovace pro vítěze proběhne cca ve 14:00 – 15:00 hodin – bude upřesněno v cíli.

 

Něco navíc

 • V cíli bude pro závodníky připraveno občerstvení (není v ceně startovného) k načerpání ztracených sil. Připraveny budou pěnivé nealko nebo lehkoalko nápoje, tradiční domácí grilované klobásky pro bezmasé strávníky těstovinový salát.
 • Pro osvěžení závodníků a dodání potřebných cukrů před startem a v cíli bude k dispozici ionťák či voda, v případě chladného a deštivého počasí taktéž čaj na zahřátí.
 • V případě jakýchkoli technických, organizačních, či zdravotních potíží se můžete obrátit na:
  • HELPLINE: +420 725 45 70 70

Pravidla závodu

 • Závodní dvojice musí v časovém limitu 3 hodin (180 min):

–  NASBÍRAT CO NEJVÍCE BODŮ, které získávají projetím a potvrzením návštěvy

Kontrolních Stanovišť (KS)

–  VRÁTIT SE ZPĚT DO BODU START/CÍL

 

 • Za dosažení KS získává dvojice určený počet bodů (KS je v terénu zřetelně označen barevným fáborkem)
 • Bodové hodnocení jednotlivých KS se liší např. v závislosti na vzdálenosti KS od startu, terénní náročnosti přístupu či orientační složitosti dosažení KS.
 • Dosažení KS si závodní dvojice na stanovišti potvrdí kleštěmi – do závodního bločku (do příslušného políčka s označením daného KS) !!! V případě, že dojde v průběhu závodu ke zničení či odcizení značkovače, budou pro potvrzení dosažení KS sloužit papírové lístky, které najdete v místě KS!!!
 • Závodní dvojice si volí trať, pořadí návštěv a množství navštívených kontrolních stanovišť sami dle vlastní strategie.

 

 • Překročení časového limitu bude v konečném hodnocení dvojice penalizováno (za každou minutu nad časový limit bude penalizováno stržením 5 bodů z konečného součtu získaných bodů)
 • V konečném hodnocení a určení umístění je rozhodující celkový počet nasbíraných bodů – v případě shodnosti bodů dvou či více dvojic je pro určení celkového umístění rozhodující čas strávený na trati.

 

 • Celý závod absolvuje dvojice společně, takže je důležitá spolupráce a vzájemná sehranost.

 

 • Závodníci projíždí trať tak, aby měli vždy svého partnera „na doslech“. Na kontrolní stanoviště dojíždí dvojice pohromadě. Na dodržování tohoto pravidla budou dohlížet traťový komisaři.

 

 • Oba závodníci ve dvojici dojíždějí do cíle společně za sebou či vedle sebe s minimálním odstupem.

 

 • Není dovoleno používat jakékoliv navigační pomůcky (kromě povolených kompasů a buzol), které mohou zjednodušovat orientaci a postup dvojice v terénu. Stejně tak není dovoleno využívat při postupu terénem jakoukoliv cizí pomoc.

 

 • Zákaz ježdění na kole mimo cesty. V případě postupu dvojice mimo cesty musí závodník kolo nést. Závodníci dbají na dodržování pravidla slušného pobytu v přírodě nezanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům.

 

 • Na kontrolních stanovištích a na trati budou traťový komisaři, kteří mají právo diskvalifikovat závodníky, kteří nepojedou v souladu s pravidly (jízda v terénu mimo cesty a nedodržování pravidla o společném postupu závodníků ve dvojici „na doslech“, atd…).

 

 • Výběr vlastní trati musí závodníci přizpůsobit tak, aby ve svém konání neohrožovali majetek a zdraví svých spoluobčanů.

 

 • Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy a tudíž nové skutečnosti v terénu, které nemusí být v mapě zaznamenané. Berte v potaz, že mapa v členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá. Zejména lesním cestám a průsekům (přerušovaná linka v mapě) nelze vždy stoprocentně věřit.

 

 • Dodržujte pravidla silničního provozu, pozor při jízdě po hlavních silnicích. Není v silách pořadatelů korigovat provoz na silnicích.

 

 • ÚČASTNÍCI ZÁVODÍ DOBROVOLNĚ A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. POŘADATELÉ NEJSOU ZODPOVĚDNI ZA ŠKODY A JAKÉKOLIV ÚJMY NA ZDRAVÍ ZPŮSOBENÉ ZÁVODNÍKŮM ANI ZPŮSOBENÉ ZÁVODNÍKY.

Fotografie z minulých závodů naleznete v sekci Foto & Video nebo přímo na fotkách google.

Kancelář

Sokolovna Náměšť nad Oslavou

 

Ředitel

Klíma Pavel, tel. +420 725 45 70 70

klimapavel.fender@seznam.cz

Děkujeme partnerům